COACHING DLA OSÓB KIERUJĄCYCH

Cel ogólny:

Celem warsztatów jest zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wspierania pracowników w osiąganiu rozwojowych celów, wzmacniania motywacji i kształtowania postawy proaktywnej w życiu zawodowym i osobistym.

Cele szczegółowe:

Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił:

 1. Planować sesję coachingową.
 2. Umiejętnie stosować wywiad motywujący.
 3. Wydobywać motywację z pracownika, czerpiąc z jego zasobów osobistych.
 4. Aktywnie słuchać.
 5. Umiejętnie udzielać informacji zwrotnej.
 6. Odzwierciedlać uczucia, afirmować.
 7. Wykorzystywać opór w pracy nad zmianą.
 8. Umiejętnie stosować techniki wydobywania i wzmacniania ufności.
 9. Rozpoznawać gotowość do zmiany.
 10. Inicjować tworzenie planu zmiany.
 11. Konstruktywnie reagować na stres związany.z trudnymi sytuacjami w pracy menedżera – coacha

 

Czas trwania szkolenia: 16 godzin

 

Ramowy program szkolenia:

 

MOTYWACJA DO ZMIANY I WYWIAD MOTYWUJĄCY:

 • Co składa się na motywację do zmiany
 • Gotowość do zmiany.w etapach
 • Znaczenie ambiwalencji w procesie zmiany.
 • Czym jest wywiad motywujący
 • Powody, dla których ludzie pracują nad zmianą

 

WSPIERANIE MOTYWACJI DO ZMIANY:

 • Podstawowe błędy menedżera – coacha na etapie budowania motywacji do zmiany.
 • Co składa się na pierwszą sesję.
 • Kluczowe umiejętności menedżera – coacha na etapie wzbudzania motywacji do zmiany.
 • Jakie techniki i narzędzia zastosować na etapie budowania motywacji.

 

O OSOBOWOŚCI CZŁOWIEKA:

 • Podstawowe zagadnienia psychologii osobowości
 • Typologie
 • Jakie mamy schematy i skrypty
 • O stereotypach i uprzedzeniach
 • Wpływ obecności innych osób na zachowanie
 • Znaczenie przekonań o naturze świata
 • O podstawowym błąd atrybucji
 • Ocena osób – modele
 • Jakie są zniekształcenia w  obrazie własnej osoby
 • O emocjach

 

ZNACZENIE OPORU W PROCESIE ZMIANY:

 • Co powoduje opór
 • Jakie są symptomy oporu.
 • O strategiach pracy z oporem

 

WZMACNIANIE ZOBOWIĄZANIA DO ZMIANY:

 • Jak rozpoznawać gotowość do zmiany.
 • Podstawowe błędy menedżera – coacha na etapie umacniania.zmiany
 • Jakie techniki i narzędzia zastosować na etapie umacniania zobowiązania do zmiany.

 

UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE COACHA

 • Jak zapanować nad emocjami i stresem?
 • Radzenie sobie z objawami stresu?
 • Profilaktyka sytuacji stresowych
 • Techniki relaksacyjne służące uwalnianiu napięcia i redukcji stresu