Szkolenia dla firm i managerów – zaufaj profesjonalnemu coachowi z Wrocławia

Jeśli szukasz szkoleń prowadzonych przez doświadczonego coacha z Wrocławia, serdecznie zapraszam! Możesz je wykorzystać dla siebie lub w formie prezentu dla pracowników, gwarantującego im wzrost kompetencji.

Każde szkolenie to intensywny trening zadaniowy i ćwiczenia indywidualne obejmujące projektowanie interakcji, studia przypadku, kwestionariusze do opracowania, dyskusje, gry z fabułą. Wszystkie wiadomości podawane osobom uczestniczącym są sprawdzane w działaniu integrującym wiedzę z doświadczeniem. Polecam je w formie coachingu dla managerów, a także całych zespołów.

Szkolenia, którymi się zajmuję można podzielić na tzw. twarde oraz miękkie.

Twarde:

  • szkolenia BHP,
  • prawo pracy i prawo socjalne (szkolenia kadrowo-prawne).

 

 

 

 

 

 

Miękkie:

  • szkolenia z technik sprzedażowych,
  • trening dla wewnętrznych szkoleniowców w firmach (HR),
  • coaching dla managerów (delegowanie zadań, motywowanie, szkolenia z komunikacji w zespole, udzielania informacji zwrotnej, dokonywania ocen pracowniczych, budowania zespołu, współpracy np. między zespołami),
  • szkolenia z profesjonalnej obsługi klienta np. w Biurze Obsługi Klienta, a także współpracy z trudnymi Kontrahentami,
  • techniki relaksacji, radzenia sobie ze stresem – odkrywanie siebie, przełamywanie barier w potencjale danej osoby.

 

 

 

 

 

 

 

Jeśli chcesz, aby Twoi pracownicy byli w stanie wypracowywać między sobą skuteczniejsze sposoby działania, bazowali na sprawdzonych technikach komunikacyjnych i nie bali się pokonywać nawet najbardziej wymagających wyzwań, serdecznie zapraszam do współpracy. Mój coaching dla pracowników to odpowiedź na potrzebę rozwoju różnorodnych kompetencji interpersonalnych.

Szkolenia managerskie są szczególną formą doskonalenia zawodowego. Dotyczą osób, które często mają rozległą wiedzę i doświadczenie. Istotnym jest zatem, aby propozycje trenera rozwoju osobistego dla managera były na wysokim poziomie, charakteryzowały się elastycznością oraz dostosowaniem do indywidualnych potrzeb. Osoba prowadząca – coach – musi wyróżniać się czymś szczególnym. Wrocław jest nasycony firmami szkoleniowymi, jednak niewiele z nich oferuje fachowe wsparcie osoby będącej jednocześnie trenerem personalnym, dobrym psychologiem, pedagogiem oraz specjalistą prawa pracy i BHP. Łączenie tematyki “twardej” z “miękką”, a także wiedzy naukowej z praktyką biznesową, zapewnia wyjątkowy poziom coachingu dla managerów organizowany we Wrocławiu oraz w całej Polsce. Tego typu treningi mogą być świetnym prezentem dla pracownika.

 

 

 

 

 

 

Poniżej przedstawiam ramowe programy proponowanych przeze mnie szkoleń. Istnieje możliwość dowolnego łączenia tematów z różnych programów. Na życzenie przesyłam szczegółowe konspekty zajęć.

 

Szkolenia managerskie:

Coaching dla osób kierujących
Sposoby prowadzenia rozmów oceniających
Wypalenie zawodowe i motywacja
Trening umiejętności kierowniczych
Efektywne techniki redukcji oraz kontroli stresu – sztuka zarządzania emocjami
Manager – coach
Warsztaty – budowanie zespołu

Szkolenia dla pracowników:

Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna
Profesjonalna obsługa klienta
Obsługa trudnych klientów
Skuteczny prezenter
Warsztaty – budowanie zespołu
Efektywne techniki redukcji oraz kontroli stresu – sztuka zarządzania emocjami

Szkolenia dla handlowców:

Wybrane techniki sprzedaży i negocjacji
Profesjonalna obsługa klienta
Obsługa trudnych klientów, w tym sztuka komunikowania się i radzenia sobie ze stresem
Skuteczny prezenter
Warsztaty – budowanie zespołu
Techniki profesjonalnej sprzedaży

Inne:

Szkolenie z zakresu przedsiębiorczości dla osób zakładających działalność gospodarczą
Trening trenerów
Szkolenia BHP
Prawo pracy i prawo socjalne