PRAWO SOCJALNE I PRAWO PRACY WROCŁAW

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest nabycie praktycznej wiedzy z zakresu zastosowań prawa pracy oraz aktualizacja wiadomości w związku ze zmianami w Kodeksie Pracy.

 

Ramowy program szkolenia

 • Podstawy prawa pracy – kodeks pracy i inne akty prawne.
 • Umowy o pracę – rodzaje, treść, elementy istotne.
 • Zagrożenia wynikające ze świadczenia pracy bez umowy.
 • Umowy cywilno-prawne w obszarze zatrudnienia.
 • Jakie są różnice w zobowiązaniach wobec ZUS przy umowie o pracę i umowach cywilno-prawnych. (jak są kierowane składki).
 • Obowiązki i odpowiedzialność pracodawcy i pracownika.
 • Rozwiązywanie umów przez strony stosunku pracy.
 • Czas pracy i urlopy.
 • Godziny nadliczbowe.
 • Świadczenia z MOPS – jakie warunki należy spełnić.
 • Emerytury i renty z FUS.
 • Bhp, wypadki przy pracy.
 • Kontrola prawa pracy, sądy pracy.
 • Zmiany w Kodeksie pracy 2016.