dr Monika Ziobrowska – dobry coach z Wrocławia

„Najlepsi nauczyciele to tacy, którzy powiedzą Ci gdzie patrzeć, ale nie powiedzą Ci co widzieć”

                                                                                                                   –  Alexandra K. Trenfor

Monika Ziobrowska – dobry coach z Wrocławia

Jestem doktorem w dziedzinie psychologii, trenerem umiejętności interpersonalnych i rozwoju osobistego, akredytowanym coachem ICF (poziom ACC) z doświadczeniem managerskim oraz dydaktycznym, członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, a także biegłym sądowym przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. Wiedza z zakresu psychologii, pedagogiki, prawa pracy oraz praktyczne doświadczenie w biznesie uzupełnione kierunkowymi studiami pozwala mi spełniać się jako dobry coach.

Zdobyłam wykształcenie m. in. na Uniwersytecie Wrocławskim, w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, w Wyższej Szkole Handlowej. Posiadam doświadczenie zdobyte na stanowiskach kierowniczych oraz specjalistycznych w obszarze personalnym i handlowym dla m. in.: Banku Zachodniego WBK, Carrefour Polska, NeoNet S.A., Towarzystwa Wiedzy Powszechnej oraz Szkoły Policealnej AP Edukacja.

Moją wiedzą i doświadczeniem dzielę się z kolejnymi pokoleniami specjalistów. Współpracowałam w charakterze wykładowcy m. in. z Dolnośląską Szkołą Wyższą, Wyższą Szkołą Logistyki i Transportu a także Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu.

Prowadzę szkolenia managerskie, a także kadrowo-prawne i BHP

Praktyczne umiejętności, wiedza oraz rozumienie zarówno perspektywy szefa jak i pracownika sprawiają, że wiem, jak wyjść naprzeciw oczekiwaniom sektora biznesowego, z którym na co dzień współpracuję. Specjalizuję się w szkoleniach kadrowo-prawnych i BHP (“twarde”), ale także w szkoleniach z profesjonalnej obsługi Klienta, czy też z komunikacji w zespole (“miękkie”). Ponadto prowadzę coaching biznesowy dla managerów, wspierany terapią biofeedback.

W dotychczasowej karierze na polu biznesowym prowadziłam m. in. indywidualne sesje coachingowe dla osób na stanowiskach kierowniczych, szkolenia managerskie, treningi dla trenerów wewnętrznych oraz szkolenia z technik sprzedażowych. Doskonale wiem jak, wygląda efektywne motywowanie pracowników oraz w jaki sposób wydobyć z każdej osoby jej potencjał. Jako dobry coach spełniam się we wspieraniu ludzi w rozwoju zawodowym, towarzyszę im w przeprowadzaniu zmian oraz przełamywaniu barier na drodze do realizacji celów. Pomagam odkryć to, co do tej pory było niedostrzegalne w widzeniu siebie i ocenie swoich możliwości. Mam również bogate doświadczenie związane z projektami rekrutacyjnymi we Wrocławiu. Zajmuje się też prowadzeniem superwizji dla trenerów projektów strategicznych oraz dla coachów. Dzięki wiedzy z różnych dziedzin potrafię w interesujący sposób połączyć zagadnienia „miękkie”, związane z relacjami międzyludzkimi i „twarde”, związane z konkretnymi dziedzinami wiedzy.

Wybierz coacha z zasadami

W codziennej pracy coacha – psychologa postępuję wg zasad Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, co oznacza, że informacje przekazane mi podczas sesji, są objęte tajemnicą zawodową. Zasada poufności nie obowiązuje tylko w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia Klienta lub w sytuacji możliwości popełnienia przez Klienta czynu zabronionego w pojęciu Kodeksu Karnego.

Ponad 5000 godzin szkoleń z zarządzania zespołem i nie tylko

Na swoim koncie mam ponad 5000 godzin szkoleń poświęconych m.in. zarządzaniu zespołem, komunikacji interpersonalnej, radzeniu sobie ze stresem i trudnymi sytuacjami zawodowymi, a także kształtowaniu relacji międzyludzkich oraz asertywności. Prowadziłam również szkolenia kadrowo-prawne, z technik sprzedażowych oraz profesjonalnej obsługi klienta, bhp, przedsiębiorczości i poprawy koncentracji. Posiadam wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy pod numerem ewidencyjnym: 2.02/00163/2016. Jestem dobrym coachem, polecanym przez wiele firm we Wrocławiu. Współpracowałam z przedsiębiorstwami i korporacjami z różnych branż obejmujących m.in. FMCG, bankowość, finanse, usługi, edukację, inteligentne systemy transportowe, systemy grzewcze, a także przemysł meblarski i ceramiczny. Moimi Klientami były również instytucje państwowe.

Zachęcam do zapoznania się z opiniami na temat współpracy ze mną w zakładce referencje

Zajmuję się nie tylko szkoleniami managerskimi oraz coachingiem dla firm z Wrocławia. Wykonuję również diagnozy na potrzeby lekarzy np. psychiatrów, neurologów (zgodnie z klasyfikacją ICD – 10). Posługuję się licencjonowanymi testami psychologicznymi np. MMPI – 2 (Minesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości). Jestem absolwentką szkoleń specjalistycznych z zakresu diagnozy neuropsychologicznej, diagnozy osobowości oraz diagnozy inteligencji organizowanych przez Uniwersytet SWPS we Wrocławiu.

Swoją działalność poddaję superwizji, korzystając z doświadczenia psychologów z Wrocławia zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Psychologicznym.

Prywatnie jestem pasjonatką fotografii, miłośniczką czarnego koloru, czerwonego wina, francuskich serów i dobrej książki zagryzanej czekoladą, a także pieszych wędrówek w Bieszczadach.

 

Jeżeli szukasz dobrego coacha z Wrocławia, zachęcam do skorzystania z moich usług i bezpośredniego kontaktu

 

Ukończone szkolenia

  • Diagnoza osobowości w praktyce (2016);
  • Praca z dziećmi i młodzieżą odmawiającą chodzenia do szkoły (2016);
  • Diagnoza neuropsychologiczna w praktyce (2016);
  • Studium Terapii Poznawczo – Behawioralnej (Centrum Terapii Poznawczo- Behawioralnej w Warszawie 2015/2016 );
  • Studium terapii par (Wrocławski Instytut Psychoterapii 2015);
  • EEG Biofeedback (2015);
  • Coaching zespołowy / grupowy (2015);
  • Coaching – mentoring (Coach ICF 2015);
  • Coaching w psychologii pozytywnej (2015);
  • Praktyczne aspekty pracy z pacjentem (2015);
  • Diagnoza Inteligencji w praktyce (2015);
  • Akademia Młodego Menedżera (2013);
  • Udzielanie pierwszej pomocy (2012);
  • ABC działalności gospodarczej (2007);
  • Profesjonalna Obsługa Klienta (2003);
  • Trening Relacji Interpersonalnych (2002);
  • Efektywna Komunikacja (2001);
  • Zarządzanie czasem (2001);
  • Trening Antystresowy (2001);
  • Coaching i Leadership (2001);
  • Zaawansowane techniki sprzedaży (2001);
  • Budowanie współpracy w zespole (2001);
  • Profesjonalne techniki sprzedaży i negocjacji (2001);
  • Zarządzanie Szkoleniami (2000);
  • Budowanie Zespołu (2000);
  • Trening Trenerów (Polsko – Amerykański Instytut Zarządzania 2000);
  • Szkolenie „Profesjonalny Marketingowiec Sprzedawca” (1998);
  • Treningi Umiejętności Wychowawczych (1998);
  • Treningi asertywności (1998);
  • Treningi relaksacyjne i interpersonalne (1997);
  • Kurs kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży (Kuratorium Oświaty we Wrocławiu 1994);