Definicja coachingu w języku biznesowym

Coaching jest metodą budowania wartości managera na rynku pracy, ponieważ umożliwia rozwój kompetencji wysoko cenionych w biznesie, tzn. kierowniczych, biznesowych i osobistych – na przykład motywowanie, delegowanie, inicjatywa, orientacja na rezultaty, wyznaczanie i osiąganie celów, zarządzanie czasem, asertywność, konstruktywna krytyka, komunikacja międzyludzka, nawiązywanie i utrzymywanie relacji. Dzięki coachingowi manager może lepiej wykorzystać swój potencjał, wzrośnie jego efektywność i pozytywne postrzeganie jego osoby przez współpracowników. Wrocław to świetne miasto dla rozwoju biznesu tym samym dla ludzi sięgających po ambitne cele.

Definicja coachingu w języku psychologicznym

Coaching to proces mentalny, który zachodzi w kliencie i jest wzbudzany u klienta przez coacha przy pomocy pytań, stwierdzeń, parafraz i podsumowań ściśle odnoszących się do metodologii (np. ICF). W wyniku tego procesu następuje u klienta poszerzenie percepcji siebie i rzeczywistości o nowe perspektywy i kategorie poznawcze, za pomocą których zmienia się jego myślenie, co z kolei pociąga za sobą zmianę postaw, światopoglądu i reakcji emocjonalnych na pożądane przez klienta. To zaś umożliwia zmianę strategii działania i osiągnięcie wyznaczonego celu. Skorzystanie ze wsparcia dobrego coacha, którego umiejętności potwierdza międzynarodowa akredytacja ICF oraz dyplom psychologa i pedagoga daje perspektywy rozwoju dla każdego mieszkańca Wrocławia i okolic.

Definicja coachingu – po ludzku

Coaching składa się z dwóch części – pracy z coachem i pracy samodzielnej. Obie płaszczyzny działania wpływają na zmianę myślenia, nawyków, postaw, obrazu świata na bardziej satysfakcjonujące dla klienta.

Z zewnątrz praca z coachem może wyglądać jak rozmowa, podczas której klient odpowiada na pytania, wyciąga wnioski i wykonuje zadania. Tak naprawdę jest to jednak efektywna i komplementarna forma wsparcia. Proces zorientowany na przyszłość, w czasie którego klient lepiej poznaje siebie, znajduje nowe drogi i pokonuje przeszkody. Dzięki nowej energii i motywacji odnajduje w sobie siłę i chęć do działania. Między sesjami klient kontynuuje swoją pracę samodzielnie, jest to czas na przemyślenia, wdrażanie zmian oraz wykonywanie ustalonych wspólnie z coachem zadań.

Każde spotkanie daje wgląd w siebie, przyzwolenie na zmianę, pozwala zanalizować swoje potrzeby, jest swoistą trampoliną w przyszłość. Spójrz jak rozwija się Wrocław, Ty również możesz być obiektem podziwu.