KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA I ZEWNĘTRZNA

Cel ogólny:

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji interpersonalnych pracowników ułatwiających sprawne realizowanie zadań oraz zwiększenie umiejętności w zakresie psychologicznych i wizerunkowych aspektów wykonywania pracy.

Wzbogacenie wiedzy i umiejętności komunikacyjnych niezbędnych podczas bezpośrednich interakcji z ludźmi.

 

Cele szczegółowe:

Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił:

 

 1. Sprawnie komunikować się stosując techniki aktywnego słuchania.
 2. Umiejętnie korzystać z komunikacji niewerbalnej w warunkach rozmowy z klientami i współpracownikami.
 3. Umiejętnie udzielać informacji zwrotnej.
 4. Umiejętnie reagować na sytuacje konfliktowe w zespole.
 5. Budować w sobie motywację wewnętrzną.
 6. Efektywnie zarządzać czasem.
 7. Zastosować narzędzia skutecznej komunikacji w konflikcie oraz metody rozwiązywania konfliktów i ich efektywność w pracy.
 8. Asertywnie radzić sobie w sytuacjach trudnych mając na uwadze efektywność pracy.
 9. Analizować trudne sytuacje w pracy, konstruktywnie reagować na stres
  z tym związany.

 

Czas trwania szkolenia: 16 godzin

Ramowy program szkolenia

 • Znaczenie właściwej i efektywnej komunikacji – poprawa własnego wizerunku.
 • Opanowanie podstawowych zasad komunikacji interpersonalnej (werbalnej i niewerbalnej), narzędzi komunikacyjnych oraz wypracowanie efektywnych
 • Zasad komunikowania się.
 • Sztuka motywacji
 • Prezentacje i wystąpienia publiczne
 • Zarządzanie sobą w czasie
 • Rozwiązywanie konfliktów (budowanie pozytywnych relacji w zespole).
 • Zarządzanie stresem – trening asertywności (modelowanie zachowań konstruktywnych)
 • Efektywne współdziałanie w zespole (świadomość wzajemnego wpływu)