SZKOLENIE Z ZAKRESU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA OSÓB ZAKŁADAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Cel ogólny:

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom wiedzy i praktycznych podstaw umiejętności niezbędnych do podjęcia samodzielnej działalności gospodarczej.

Cele szczegółowe:

Przekazanie wiedzy i umiejętności w następujących obszarach:

Projektowanie własnej działalności gospodarczej w oparciu o analizę marketingową rynku (od pomysłu do biznes – planu).

Przygotowanie własnej działalności pod kątem formalno – prawnym (w tym zasad BHP).

Prowadzenie działalności pod względem odpowiednich form opodatkowania i obowiązujących zasad rozliczeń finansowych.

Pozyskiwanie pomocowych środków finansowych dla planowanej działalności od obecnych na rynku instytucji wspierających przedsiębiorców (ze szczególnym uwzględnieniem wskazówek dotyczących wypełniania wniosku o środki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w Powiatowych Urzędach Pracy).

 

Czas trwania szkolenia: 30 godzin

 

Ramowy program szkolenia

  • Regulacje prawne dla małego biznesu
  • Zasady rozliczeń podatkowych i ubezpieczeniowych
  • Biznes – Plan
  • Zarządzanie w firmie – marketing, prawo pracy, bhp
  • Środki pomocowe dla małych firm