WYPALENIE ZAWODOWE I MOTYWACJA

Cel ogólny szkolenia:

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom wiedzy w zakresie syndromu wypalenia zawodowego oraz mechanizmu i technik radzenia sobie ze stresem
i trudnymi sytuacjami w pracy zawodowej. Uczestnicy rozwiną umiejętności konstruktywnego radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym a także rozwiną kompetencje w obszarze motywacji i komunikacji interpersonalnej.

 

Cele szczegółowe:

1. Umiejętność zaobserwowania syndromu wypalenia zawodowego
u siebie i u swoich pracowników.
2. Wiedza jak zapobiegać wypaleniu zawodowemu oraz znajomość znaczenia zachowania harmonii pomiędzy poszczególnymi sferami życia.
3. Umiejętność formowania celów w sposób, zakładający ich realizację.
4. Umiejętność rozpoznawania kryteriów ważnych dla innych ludzi oraz ustalania środków niezbędnych do osiągania celów.
5. Swoboda w komunikowaniu się – dobry kontakt, wywieranie pozytywnego wpływu na ludzi, elastyczność i skuteczność.
6. Umiejętność odnajdywania i uruchamiania mechanizmów samomotywacji i motywowania innych.
7. Umiejętność szybkiego reagowania na zmiany.
8. Umiejętność skutecznego myślenia i działania.
9. Umiejętność skutecznej komunikacji.

Czas trwania szkolenia: 8 godzin

Ramowy program szkolenia

 

 STRES ZAWODOWY:

 • Istota stresu zawodowego
 • Dobry” i „Zły” stres, czyli rola stresu w naszym życiu
 • Jak radzić sobie z objawami stresu?
 • Jak nie dopuszczać do sytuacji stresowych? – profilaktyka

 

JA I PRACA – AUTODIAGNOZA:

 • Moje relacje z moja pracą
 • Aspekty: kontroli, nagradzania, społeczności, wartości a syndrom wypalenia zawodowego
 • Analiza transakcyjna – role grupowe, kto najszybciej się wypala?
 • Analiza transakcyjna – relacje a wypalenie i poziom motywacji (aspekt społeczności)

 

WYPALENIE ZAWODOWE W TEORII I PRAKTYCE:

 • Czym jest wypalenie zawodowe?
 • Objawy i przyczyny wypalenia – odwołanie do doświadczeń uczestników
 • „Czy jestem w grupie podwyższonego ryzyka?” – analiza czynników z własnego otoczenia zawodowego uczestników
 • Indywidualne predyspozycje oraz inne czynniki zwiększające ryzyko wystąpienia syndromu wypalenia zawodowego

 

ŚWIADOMOŚĆ CELU SWOICH DĄŻEŃ W PROFILAKTYCE SYNDROMU WYPALENIA ZAWODOWEGO:

 • Znaczenie stawiania celu w życiu zawodowym i prywatnym
 • Strategie stawiania celu
 • Znaczenie spójności celów
 • Hierarchia ważności celów

 

ZASADY PRZEKAZYWANIA INFORMACJI ZWROTNEJ:

 • FEEDBACK – twórcza analiza niepowodzeń. Analiza aktualnej sytuacji
 • Regulowanie skali odbioru
 • Kreowanie właściwej atmosfery
 • Skuteczna komunikacja. Różnica między opisem a oceną
 • Opis zachowania, które powinno być zmienione
 • Opis pożądanych zachowań
 • Poszukiwanie wspólnych rozwiązań
 • Osiąganie porozumienia
 • Formy i przykłady pytań: otwarte, zamknięte, wprost, alternatywne, sugerujące, odroczone i przejściowe

 

SKUTECZNE CHWALENIE I KONSTRUKTYWNA KRYTYKA:

 • Rozumienie i przygotowanie się do sytuacji stanowiących wyzwanie
 • Opór i radzenie sobie z oporem
 • Podnoszenie morale, motywacja i zaangażowanie
 • Funkcje ekspresji niewerbalnej
 • Afirmacje, Parafrazy i odzwierciedlenia
 • Komunikaty JA

 

MOTYWACJA

 • Motywacja wewnętrzna a motywacja zewnętrzna
 • Hierarchia potrzeb
 • Motywatory płacowe i pozapłacowa
 • Teoria „Góry lodowej”
 • Znaczenie odnalezienia harmonii pomiędzy pracą zawodową a życiem prywatnym