PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA

Cel ogólny:

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji oraz zwiększenie umiejętności komunikacyjnych niezbędnych podczas bezpośrednich interakcji z ludźmi, w tym również w pracy z klientem.

Cele szczegółowe:

Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił:

 

 1. Sprawnie komunikować się stosując techniki aktywnego słuchania.
 2. Umiejętnie korzystać z komunikacji niewerbalnej w warunkach rozmowy klientem.
 3. Umiejętnie udzielać informacji zwrotnej.
 4. Rozpoznawać i skutecznie radzić sobie z roszczeniowym klientem.
 5. Dopasować się do klienta w relacji komunikacyjnej i osiągnąć kompromis.
 6. Umiejętnie reagować na sytuacje konfliktowe.
 7. Asertywnie radzić sobie w sytuacjach trudnych.
 8. Analizować trudne sytuacje, konstruktywnie negocjować.

 

Czas trwania szkolenia: 16 godzin

 

Ramowy program szkolenia

 • Rozpoznanie potrzeb klienta
 • Kultura zawodu – etykieta, komunikacja interpersonalna i autoprezentacja:
 • Opanowanie podstawowych zasad komunikacji interpersonalnej (werbalnej i niewerbalnej), narzędzi komunikacyjnych oraz wypracowanie efektywnych zasad komunikowania się z innymi ludźmi.
 • Telefon jako narzędzie pracy
 • Wykształcenie teletonu – ćwiczenia
 • Sztuka „dopasowania się” do klienta w relacji komunikacyjnej i osiągania kompromisu;
 • Zarządzanie własny czasem – planowanie zadań, nadawanie priorytetów
 • Umiejętność współpracy oraz reagowania na sytuacje konfliktowe  – co to znaczy trudny klient?
 • Asertywne zachowanie i jego znaczenie w relacji z trudnym klientem