EFEKTYWNE TECHNIKI REDUKCJI ORAZ KONTROLI STRESU – SZTUKA ZARZĄDZANIA EMOCJAMI

Cel ogólny:

Celem szkolenia jest podniesienie umiejętności osobistych pracowników, pozwalających na radzenie sobie ze stresem, ułatwiających sprawne realizowanie zadań oraz zwiększenie umiejętności w zakresie psychologicznych aspektów wykonywania pracy.

 

Cele szczegółowe:

Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił:

 1. Rozpoznawać stresory.
 2. Sprawnie stosować techniki relaksujące.
 3. Umiejętnie korzystać z innych metod redukcji stresu.
 4. Wykorzystywać różne strategie radzenia sobie ze stresem.
 5. Rozpoznawać i skutecznie radzić sobie z trudnym klientem.
 6. Umiejętnie reagować na sytuacje konfliktowe w zespole.
 7. Zastosować narzędzia skutecznej komunikacji w konflikcie oraz metody rozwiązywania konfliktów i ich efektywność w pracy.
 8. Asertywnie radzić sobie w sytuacjach trudnych mając na uwadze efektywność pracy.
 9. Analizować trudne sytuacje w pracy, konstruktywnie reagować na stres z tym związany.

 

Czas trwania szkolenia: 16 godzin

Ramowy program szkolenia

 

CO WARTO WIEDZIEĆ O FIZJOLOGICZNYCH MECHANIZMACH STRESU  – CO TO JEST STRES:

 • Stres jako reakcja adaptacyjna organizmu na wszelkie stawiane mu wymagania

 

ODPORNOŚĆ NA STRES:

 • Dwa rozumienia odporności
 • Czynniki uodporniające

 

WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE STRESU I RADZENIA SOBIE – JAK NIE DOPUSZCZAĆ DO SYTUACJI STRESOWYCH – PROFILAKTYKA:

 • Model transakcyjny Lazarusa
 • Ocena pierwotna i wtórna

 

PSYCHOLOGIA CZYNNOŚCI ZARADCZYCH  (COPING)- JAK RADZIĆ SOBIE Z OBJAWAMI STRESU:

 • Sposoby –  formy  radzenia  sobie
 • Propozycja Lazarusa Ways of Coping
 • Styl a strategia radzenia sobie
 • Przykłady stylów

 

ZESPÓŁ WYPALENIA ZAWODOWEGO WSKUTEK STRESU:

 • Czym jest wypalenie zawodowe
 • Fazy wypalenia zawodowego
 • Diagnoza
 • Profilaktyka
 • Przeciwdziałanie

 

TECHNIKI RELAKSACYJNE UWALNIANIA NAPIĘCIA I REDUKCJI STRES:

 • Techniki oddechowe
 • Trening relaksacyjny Jacobsona
 • Trening autogenny Schulza