SKUTECZNY PREZENTER

„Nie mam nic przeciwko temu, żeby w trakcie moich wystąpień ludzie patrzyli na zegarki. Nie mogę jednak znieść widoku, kiedy zaczynają nimi potrząsać, żeby sprawdzić, czy nie stanęły.”
Lord Birkett (1883 – 1962)

Cel ogólny:

Celem warsztatów jest przedstawienie podstawowych zasad sztuki prezentacji oraz przygotowanie uczestników do pełnienia roli  prowadzącego prezentację.

Cele szczegółowe:

 Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie mógł:

 1. Przeprowadzić w sposób interesujący prezentację np. handlową.
 2. Panować nad swoją mową ciała.
 3. Stosować nowoczesne metody prezentacji.
 4. Radzić sobie z tremą.
 5. Korzystać z ciekawych pomocy dydaktycznych.
 6. Używać optymalnych technik aktywizujących dla danej grupy słuchaczy.
 7. Posługiwać się pomocami audiowizualnymi.
 8. Efektywnie radzić sobie z trudnymi słuchaczami.
 9. Radzić sobie z trudnymi pytaniami.

 

Czas trwania szkolenia: 8 godzin

Ramowy program szkolenia

 • Komunikacja niewerbalna prezentera
 • Trema
 • Prezentacja
 • Pomoce dydaktyczne