MANAGER– COACH

Cel ogólny:

Celem zajęć jest zdobycie umiejętności psychologicznych w pracy z drugim człowiekiem oraz całościowe zapoznanie się z coachingiem jako metodą pracy.
Edukacja w zakresie projektowania i prowadzenia coachingu oraz stosowania określonych narzędzi  coachingowych w oparciu o różne modele. Uczestnicy będą mogli poznać i wybrać optymalny dla siebie styl pracy coachingowej ułatwiający uprawianie działalności w zakresie wspierania pracowników w rozwiązywaniu ich problemów i osiąganiu  rozwojowych celów, podwyższenia motywacji i zainspirowania do kształtowania postawy aktywnej w życiu zawodowym i społecznym.

Cele szczegółowe:

Po zakończeniu warsztatów uczestnicy będą posiadali:

 1. Gruntowną znajomość teorii coachingu.
 2. Umiejętność stosowania coachingu w praktyce.
 3. Świadomość odpowiedzialności za profesjonalizm w relacji coachingowej.
 4. Wysokie kompetencje interpersonalne.
 5. Umiejętność inspirowania i wspierania zmian u klienta.
 6. Szerokie spektrum możliwości pracy coachingowej w środowisku zawodowym.
 7. Wiedzę na temat najbardziej skutecznych metod pomagania i motywowania.
 8. Umiejętność korzystania ze wsparcia i pomocy oraz regularnego autocoachingu.

 

Czas trwania szkolenia: 32 godziny

(dwa spotkania dwudniowe)

 

Ramowy program szkolenia

 

TEORIA I PRAKTYKA COACHINGU

 • Definiowanie coachingu
 • Rodzaje coachingu
 • Cel procesu coachingowego
 • Kontrakt w coachingu
 • Struktura procesu coachingowego
 • Plan sesji coachingowej
 • Ocena efektywności sesji i ocena efektywności procesu coachingowego
 • Różnice między coachingiem, mentoringiem, consultingiem i psychoterapią

 

KIM JEST COACH

 • Świadomość coacha w relacji
 • Podejście skoncentrowane na kliencie
 • Określenie własnego potencjału

 

PSYCHOLOGIA OSOBOWOŚCI

 • Podstawy psychologii osobowości
 • Wpływ obecności innych na zachowanie
 • Podstawowy błąd atrybucji
 • Modele oceny osób
 • Zniekształcenia w obrazie własnej osoby

 

PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA

 • Działania i kontrola
 • Wpływ społeczny
 • Procesy grupowe
 • Zmiana społeczna
 • Teoria konfliktu i jej zastosowanie w praktyce coachingu

 

TRENING INTERPERSONALNY

 • Poznanie swojego funkcjonowania w relacjach z innymi ludźmi i z grupą, rozpoznanie wpływu jaki wywiera się na innych i grupę oraz wpływów jakim się ulega
 • Ukazanie przebiegu procesu grupowego

 

METODOLOGIA PRACY COACHINGOWEJ

 • Narzędzia podstawowe
 • Narzędzia zaawansowane
 • Warsztat dobrej praktyki coachingowej

 

WARSZTAT KONTAKTU INDYWIDUALNEGO

 • Ćwiczenie umiejętności coachingowych pod superwizją oraz superwizja własnej pracy w roli

 

GRUPOWE PODSUMOWANIE SESJI COACHINGOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW SZKOLENIA

 • Omówienie zastosowanych narzędzi
 • Konstruowanie informacji zwrotnych
 • Analiza rezultatów
 • Wyciąganie wniosków na przyszłość