TRENING TRENERÓW

Cel ogólny szkolenia:

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i rozwój umiejętności metodyczno – dydaktycznych niezbędnych w pracy trenera.

Cele szczegółowe:

Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie mógł:

 1. Przeprowadzić analizę potrzeb szkoleniowych.
 2. Napisać zwarty konspekt kursu i określić cele poszczególnych sesji.
 3. Stosować nowoczesne metody kształcenia dorosłych.
 4. Używać optymalnych technik aktywizujących dla danej grupy szkoleniowej.
 5. Przygotować materiały dydaktyczne oraz salę szkoleniową.
 6. Posługiwać się pomocami audiowizualnymi.
 7. Efektywnie radzić sobie z trudnymi uczestnikami szkolenia.
 8. Oceniać skuteczność szkolenia.

 

Czas trwania szkolenia: 32 godziny

 

Ramowy program szkolenia

 • Andragogika – czym są szkolenia
 • Jak przygotować szkolenie?
 • Podstawowe umiejętności komunikacyjne trenera
 • Rozpoczęcie szkolenia
 • Jak kierować procesem grupowym?
 • Zasady doboru metod szkoleniowych
 • Prezentowanie wiedzy i umiejętności
 • Dyskusja grupowa
 • Studium przypadku (case study)
 • Odgrywanie ról i gry symulacyjne
 • Quizy/testy
 • Ćwiczenia integrujące
 • Inne metody szkoleniowe
 • Ewaluacja szkolenia