WARSZTATY – BUDOWANIE ZESPOŁU

Cel ogólny szkolenia:

Celem warsztatów jest przybliżenie wiedzy z zakresu zjawisk i procesów zachodzących w grupach i zespołach pracowniczych, a także udoskonalenie umiejętności budowania współpracy i kierowania zespołami.

 

Cele szczegółowe:

W trakcie szkolenie uczestnicy:

 1. Uświadomią sobie istotę pracy zespołowej.
 2. Uświadomią sobie wzajemną współzależność wszystkich członków zespołu.
 3. Nauczą się wzmacniać współpracę poprzez poprawę komunikacji.
 4. Nauczą się uzgadniać i wprowadzać zasady pracy w zespole.
 5. Dowiedzą się poprzez jakie fazy przechodzą zespoły aby osiągnąć pełną dojrzałość.
 6. Nauczą się zespołowo rozwiązywać problemy.
 7. Zaplanują działania jakie podejmą w najbliższym czasie w aby umocnić pracę swoich zespołów.

 

 Czas trwania szkolenia: 8 godzin, szkolenie może zostać rozbudowane do 16 godzin

 

Ramowy program szkolenia

 

POCZUCIE WSPÓLNEGO CELU

 • Budowa efektywnych zespołów zadaniowych – na czym polega praca zespołowa:
 • Etapy budowy współpracy w zespole zadaniowym
 • Jak ustalać wspólne cele i zadania?
 • Jak budować poczucie wspólnej więzi?

 

KOMUNIKACJA ZESPOŁOWA

 • Komunikacja w relacjach zespołowych
 • Blokady w przepływie informacji: co jest przyczyną nieporozumień ?
 • Jak unikać napięć i nieporozumień: Dwustronność przepływu informacji i uważne słuchanie się.
 • Jak w pełni wykorzystywać istniejące kanały przepływu informacji?
 • Informacja zwrotna

 

NORMY I ZASADY WSPÓŁPRACY

 • Czym są normy zespołowe
 • Jak ustalać wspólne zasady
 • Jak wprowadzać nowe zasady i sposoby wspólnej pracy?

 

DYNAMIKA ZESPOŁU

 • Fazy rozwoju zespołu
 • Współdziałanie – czynniki budujące współpracę w zespole
 • Jak wspomagać rozwój zespołu?
 • Diagnoza ról przyjmowanych podczas pracy w grupie
 • Motywowanie członków zespołu

 

ZESPOŁOWE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

 • Jaka jest różnica pomiędzy zespołowym a indywidualnym rozwiązywaniem problemów?
 • Jakie są kroki rozwiązywania problemów?
 • Wybrane techniki pomocne w grupowym rozwiązywaniu problemów
 • Rywalizacja

 

PLANOWANIE DZIAŁAŃ

 • Podział zadań w zespole
 • Grupowa realizacja zadań
 • Integracja wysiłków – wspólna realizacja celu
 • Rola wymiaru zaufania i więzi w osiąganiu przez zespół wyznaczonych mu rezultatów