OBSŁUGA SEKRETARIATU

OBSŁUGA SEKRETARIATUCel ogólny:

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji pracowników ułatwiających sprawne realizowanie zadań oraz zwiększenie umiejętności w zakresie psychologicznych i wizerunkowych aspektów wykonywania pracy w sekretariacie. Wzbogacenie wiedzy i umiejętności komunikacyjnych niezbędnych podczas bezpośrednich interakcji z ludźmi.

 

Cele szczegółowe:

Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił:

 1. Wywierać pozytywne wrażenie, dbając o profesjonalny wizerunek firmy.
 2. Umiejętnie korzystać z technik komunikacyjnych w warunkach rozmowy bezpośredniej lub telefonicznej z petentem lub klientem wewnętrznym (inni pracownicy).
 3. Sprawnie obsługiwać urządzenia biurowe oraz archiwizować dokumentację.
 4. Umiejętnie udzielać informacji zwrotnej.
 5. Rozpoznawać i skutecznie radzić sobie z trudnym klientem.
 6. Dopasować się do klienta w relacji komunikacyjnej i osiągnąć kompromis.
 7. Sprawnie zarządzać czasem.
 8. Asertywnie radzić sobie w sytuacjach trudnych mając na uwadze efektywność pracy firmy.
 9. Analizować trudne sytuacje w pracy, konstruktywnie reagować na stres z tym związany.

Czas trwania szkolenia: 16 godzin

 

Ramowy program szkolenia
500 PLN
za szkolenie dla 1 osoby
 • Asystentka – sekretarka – profil stanowiska
 • Przygotowanie przestrzenne stanowiska
 • Struktura organizacyjna i wynikające z niej zadania
 • Obsługa urządzeń biurowych
 • Łączność i komunikacja – obsługa urządzeń
 • Przyjmowanie interesantów i udzielanie im niezbędnych informacji
 • Dokumentacja w pracy biurowej
 • Organizacja pracy własnej i zarządzanie czasem
 • Kultura zawodu – etykieta, komunikacja interpersonalna i autoprezentacja
 • Radzenie sobie z trudnym klientem / petentem
 • Jak efektywnie redukować stres