EEG Biofeedback

umów się na terapię EEG-biofeedback

Skorzystaj z terapii EEG Biofeedback we Wrocławiu.

Celem EEG Biofeedback jest osiągnięcie takiego stanu mózgu, który pozwala na wytworzenie utrwalonego w odpowiedni sposób wzorca reakcji. Docelowo trening doprowadza do optymalizacji pracy mózgu przy jednoczesnej pełnej koncentracji pozwalającej na utrzymywanie stanu relaksu.

EEG Biofeedback poleca się osobom o aktywności, np. zawodowej, wymagającej dużego skupienia, szybkich i prawidłowych decyzji. Sesje przydadzą się także pracownikom narażonym na długotrwały stres – biznesmenom, kontrolerom lotniczym, zatrudnionym w służbach mundurowych, służbie zdrowia, pilotom czy nauczycielom. Biofeedback, który proponuję i prowadzę we Wrocławiu, przydaje się również sportowcom.

Nowoczesne podejście w ramach coachingu – wybierz treningi EEG Biofeedback we Wrocławiu

Wychodzimy z tematem nie do końca znanym w Polsce, jednakże będącym niezwykle skuteczną metodę terapeutyczną zwiększająca skuteczność funkcjonowania mózgu. Co ciekawe, pochodzi z klasycznej medycyny (wchodzi w spis międzynarodowych procedur medycznych). Używana jest jako technika nieinwazyjna – nie generuje skutków ubocznych. Polega na nauczeniu mózgu samokontroli pracy za pomocą modyfikacji fal mózgowych. Jest elementem neuroterapii – dzięki oddziaływaniu psychologicznemu pozwala w sposób świadomy wpływać na psychofizjologię organizmu. Stajemy się bardziej świadomi stanu swojego ciała, a także umysłu, wpływając na funkcje, które normalnie nie podlegają kontroli.

Postaw na efektywny rozwój osobisty ze specjalistami z Wrocławia

Metoda EEG Biofeedback wykorzystuje efekt biologicznego sprzężenia zwrotnego do nauki wpływania na działanie własnego mózgu. Dzięki treningom staje się wydajniejszy i szybszy Pojaw się w naszym gabinecie we Wrocławiu, a przekonasz się o skuteczności Biofeedback – będącego efektywną metodą leczenia zaburzeń wynikających z dysfunkcji pracy mózgu. Jej podstawa to plastyczność i bioregulacyjne możliwości mózgu człowieka, który stale wytwarza fale elektryczne wywołane aktywnością neuronów. Z zapisu EEG (QEEG) możemy uzyskać wiele informacji o stanie fizjologicznym (czuwanie, sen) i emocjonalnym (napięcie psychiczne, relaksacja). Wyrażają się one bowiem w postaci określonego wzorca bioelektrycznego fal. Czynność bioelektryczna mózgu zmienia się w zależności od wieku, stanu fizjologicznego, różnych czynników zewnętrznych oraz wewnętrznych. Powstanie nieprawidłowych wzorców czynności mózgu, a także wszelkie zmiany generacji fal mózgowych są efektem zaburzeń regulacji neurofizjologicznej. Mózg musi mieć odpowiedni poziom wzbudzenia aby nastąpiło uczenie się. Poprzez systematyczny trening uczymy się zmieniać wzorzec fal mózgowych w pożądanym kierunku. EEG Biofeedback jest zatem techniką która pozwala na świadome kontrolowanie i sprzęganie funkcji fizjologicznych i psychicznych – w zależności od celu terapii. Uczestnicząc w odpowiedniej liczbie treningów można w sposób zamierzony wzmacniać bądź osłabiać czynność. Prawidłowe zakresy częstotliwości fal mózgowych, które można wytrenować i utrwalić są określone na podstawie wiedzy naukowej w zależności od wieku, rodzaju wysiłku psychicznego oraz stanu świadomości klienta.

EEG Biofeedback Wrocław – to spotkania z dobrym coachem, terapeutą i najlepszym sprzętem, który pozwoli na polepszenie Twojego funkcjonowania w wielu wymiarach.

Metoda ta jest skuteczna w 80-95% przypadków, w zależności od stopnia złożoności problemu. Stosując EEG Biofeedback możemy więc polepszyć czynność bioelektryczną mózgu.

Zastosowanie terapii EEG Biofeeedback jest bardzo szerokie. Poleca się ją dla osób zdrowych celem poprawy ich funkcjonowania i samopoczucia, uzyskiwania lepszych efektów pracy a także umiejętności relaksacji. Dla osób pracujących w warunkach wzmożonego stresu, wysiłku i odpowiedzialności np.: – menedżerów pracujących pod presją czasu, uczniów, studentów w okresach wytężonej nauki przed egzaminami – sportowców – twórców, artystów, nauczycieli – wojska, pilotów, policji – kadry kierowniczej itp. Dla dzieci i dorosłych z dysfunkcjami w pracy mózgu w postaci np.: – nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD,ADD) – dysleksji, dysgrafii, dyskalkuli – zaburzeń uwagi i pamięci – stanów nerwicowych – zaburzeń psychosomatycznych – niskiej odporności na stres – depresji – zaburzeń snu – problemów logopedycznych – obniżonej odporności immunologicznej – tików – zespołu Tourette`a – autyzmu, zespołu Aspergera itd.

Specjalny program do treningu Biofeedback Stress Control umożliwia diagnozowanie reakcji na stres, poprzez ocenę objawów fizjologicznych, takich jak temperatura i reakcja skórno-galwaniczna w sytuacji napięcia (np. ekrany z zadaniami matematycznymi), jak i spoczynku.

Za pomocą tego programu  klient uczy się:

 • obiektywnej obserwacji i analizy reakcji organizmu w sytuacji stresowej;
 • kontroli reakcji fizjologicznych na stres;
 • optymalizacji odpowiedzi fizjologicznej na czynnik stresujący;
 • samoregulacji nieuświadamianych procesów fizjologicznych;
 • prostych technik relaksacji;

 

Zastosowanie:

 • trening osób narażonych na ciągły stres, który powoduje zaburzenia czynności centralnego i wegetatywnego układu nerwowego;
 • zaburzenia snu (bezsenność);
 • zaburzenia emocjonalne (lęki, depresja, agresja czy labilność emocjonalna);
 • bóle głowy o podłożu emocjonalnym;
 • zaburzenia psychosomatyczne o podłożu stresogennym;
 • relaksacja, medytacja;
 • nauka kontroli stresu w sytuacjach go powodujących.

 

Pamięć i uczenie się zależą od stanu aktywności mózgu, wyrażonej w częstotliwości wytwarzanych fal mózgowych. Efektywność (kreatywność) w pracy polega na umiejętności uzyskania pożądanego w danej chwili poziomu wzbudzenia umysłu czyli generowania przez mózg odpowiednich częstotliwości fal. Można to porównać z pracą skrzyni biegów w samochodzie. Trening EEG Biofeedback jest swoistym szkoleniem menedżerskim i jednocześnie nowoczesną i bezpieczną metodą wspierającą podczas intensywnej pracy, usuwającą trudności w zapamiętywaniu i odtwarzaniu, wspomagającą leczenie zaburzeń emocjonalnych i chorób psychosomatycznych. Doskonali i usprawnia funkcje umysłu, poprawia samopoczucie poprzez umiejętność kontroli stresu, wpływa na poprawę funkcjonowania i jakość życia człowieka.

Wskazania dla dzieci i dorosłych:

 • problemy z pamięcią i koncentracją;
 • problemy z planowaniem i skupieniem;
 • mała odporność na stres;
 • nadpobudliwość psychoruchowa;
 • poprawa szybkości uczenia się;
 • trema, reakcje stresowe, agresja;
 • zaburzenia samooceny, depresja, zaburzenia lękowe;
 • problemy z podejmowaniem decyzji.

Jeżeli widzisz u siebie którąkolwiek z wyżej opisanych trudności, zapraszam na treningi EEG Biofeedback do mojego gabinetu położonego w Smolcu niedaleko Wrocławia.

Jako dobry coach proponuję połączenie pracy metodą Biofeedback z coachingiem dla menedżerów jako bardzo efektywną formę wspierania rozwoju osobistego. Również Life coaching może być uzupełniony pracą z EEG Biofeedback, gdyż efekty optymalizacji pracy mózgu niezwykle wspierają nasze codzienne funkcjonowanie. Natomiast coaching prowadzony przez profesjonalnego i dobrego coacha sprawia, że cele które przed sobą stawiamy oraz zmiany, które planujemy stają się realnie osiągalne.

Czas treningu:

Liczba i czas trwania treningów są indywidualnie dobrane do potrzeb każdego klienta. Treningi trwają od 25 do 45 minut a minimalna częstotliwość sesji to 1 raz w tygodniu, natomiast optymalna to 2-3 spotkania na tydzień. Dla EEG Biofeedback liczbę treningów szacuje się na:

 • 10-15 sesji – dla osób zdrowych, w celu poprawy koncentracji i usprawnienia działania mózgu (menedżerowie, sportowcy).
 • 40-60 sesji – dla osób, których zaburzenia wymagają systematycznej pracy (ADHD, dysleksja).
 • 80 sesji – leczenie długoterminowe (afazja, epilepsja).

 

Sesje Coachingu i Biofeedbacku prowadzę w swoim gabinecie niedaleko Wrocławia, w miejscowości Smolec oraz na terenie miasta Wrocławia i okolic w miejscu wskazanym przez klienta. Istnieje również możliwość udziału w sesjach grupowych coachingu dla menedżerów pod adresem: ul Ukraińska 1, Wrocław.

Zamówienie sesji EEG Biofeedback

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Ulica: (wymagane)

  Kod pocztowy: (wymagane)

  Miasto: (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon: (wymagane)

  Fax:

  Nazwa firmy:

  Osoba kontaktowa:

  Proszę o fakturę (wymagane)

  Dane do faktury:

  Uwagi:

  1) Regulamin coachingu i pomocy psychologicznej oraz biofeedback.

  2. Potwierdzając akceptację regulaminu oświadczam, że zapoznałem się z: "Regulaminem coachingu i pomocy psychologicznej organizowanych przez firmę MIND Monika Ziobrowska" i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych które zostały zawarte w formularzu celem prawidłowej realizacji złożonego zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.) przez Firmę MIND Monika Ziobrowska z siedzibą w Smolcu przy ul. Gruszkowej 13, oraz przyjmuję do wiadomości, że posiadam prawo wglądu do swoich danych, ich poprawienia, zażądania zaprzestania ich przetwarzania oraz usunięcia. Zlecenie usunięcia danych osobowych może odbyć się poprzez wysłanie odpowiedniego polecenia w formie pisemnej na adres siedziby firmy lub drogą elektroniczną na adres e-mail: psycholog@ziobrowska.pl Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody uniemożliwia złożenie zamówienia.