Coaching dla menedżerów biznesowy Wrocław

coach menedżerów z Moniką Ziobrowską

Na czym polega coaching i jakie są jego rodzaje?

Biznes coaching dla menedżerów – interaktywny proces współpracy klienta i coacha obejmujący zagadnienia, z którymi spotykają się menedżerowie na różnych poziomach w firmach, kształtujący postawę proaktywną w dążeniu do osiągania postawionych celów. Pozwala rozwijać potencjał zawodowy danego menedżera lub pracownika. Klient może lepiej wykorzystać swoje możliwości, talenty oraz umiejętności. Jest to metoda, która bardzo szybko przynosi pożądane efekty. Wspiera rozwój biznesu. Pomaga we wprowadzaniu zmian. Są to zmiany, które często dotyczą nie tylko życia zawodowego, ale również i prywatnego.

Coaching dla menedżerów to proces, który może trwać od 3 miesięcy do ponad roku. Spotkania z coachem odbywają się w wybranym miejscu we Wrocławiu lub okolicach bądź w gabinecie akredytowanego coacha ICF Moniki Ziobrowskiej, co 1-2 tygodnie.

Coaching menedżerski stosowany jest najczęściej w następujących sytuacjach:

 • Awans – menedżer rozpoczyna karierę kierowniczą/dyrektorską, chce rozwijać nowe umiejętności i wymaga wsparcia w trudnym momencie kariery. Skupia się na rozwoju kompetencji menedżerskich, budowaniu efektywnych relacji między menedżerem, a jego podwładnymi. Pozwala zdefiniować nową rolę menedżera, zebrać zasoby i narzędzia oraz szybko zwiększyć swoją efektywność w nowej sytuacji.
 • Budowanie strategii – menedżer ma przed sobą zadanie stworzenia wizji i jej zrealizowanie. Praca z coachem pozwoli na odszukanie swoich najlepszych zasobów, uświadomienie sobie ich oraz zbudowanie planu działań, który umożliwi realizację zamierzeń. Celem jest m.in. rozwijanie umiejętności przewodzenia i motywowania pracowników, kierowanie zaangażowania i dzielenie się wizją z podwładnymi i zespołami. Z usług coacha korzysta wielu menedżerów znanych firm z Wrocławia i sąsiednich miejscowości.
 • Zapewnienie równowagi między życiem osobistym a zawodowym – menedżer, który ma poczucie, że jego sukcesy w pracy odbywają się kosztem życia prywatnego i rodziny, może skorzystać ze wsparcia coachingu dla menedżerów, który pomoże połączyć te dwie dziedziny życia, by nawzajem się wspierały.
 • Rozwijanie pracowników – menedżer poszukuje drogi rozwoju dla swoich podwładnych, aby byli bardziej kreatywni i samodzielni. Coaching pomoże znaleźć sposoby, jak zmotywować pracowników i siebie do ciągłego rozwijania się.
 • Zmiany organizacyjne – menedżer zarządzający zmianą, musi dotrzeć do pracowników
  z jasną komunikacją, pomóc im odnaleźć się w nowej sytuacji. Praca z akredytowanym coachem, znanym we Wrocławiu ze swojej skuteczności, pozwoli menedżerowi przeprowadzić tę zmianę w sposób tak efektywny, jak to tylko możliwe.
 • Wywieranie wpływu – menedżer nie istnieje w próżni organizacyjnej. Jeżeli chce być skuteczny, musi umieć współpracować z osobami, które go otaczają i budować swoją pozycję. Coaching skierowany dla menedżerów pozwala dostrzec i uświadomić im, co kieruje ludźmi, jak można wykorzystać emocje, komunikację pozawerbalną i swój wizerunek, aby bardziej skutecznie realizować swoje cele.

Executive Coaching dla menedżerów najwyższego szczebla jest nowoczesnym narzędziem rozwoju osobistego dedykowanym prezesom, dyrektorom, członkom zarządu oraz innym osobom pełniącym istotne role w danej organizacji, firmie czy instytucji, działającej we Wrocławiu lub w okolicy.

Celem Executive Coachingu menedżerskiego jest indywidualny rozwój kadry zarządzającej, podniesienie efektywności osobistej, charyzmy przywódczej oraz innych ważnych cech i wartości danego lidera. Executive coaching służy rozwojowi świadomości lidera w zakresie jego stylu oraz sposobu zarządzania i zasobów zachowań, jakimi dysponuje w określonych sytuacjach oraz kreatywnego przełamywania impasów. Bardzo ceniony przez doświadczonych menedżerów jako narzędzie przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu

Dobry coach pomaga liderowi w skutecznym osiąganiu celów, żeby móc cel ten zrealizować najpierw należy przeprowadzić precyzyjną diagnozę potrzeb lidera. W coachingu skierowanym do liderów najwyższego szczebla, coachowie podczas indywidualnych sesji pracują z menedżerami, pomagając im zidentyfikować ich styl przywódczy, wartości, jakimi się kierują, ich mocne strony oraz obszary, które wymagają doskonalenia. Monika Ziobrowska, akredytowany coach ICF oraz trener rozwoju osobistego przeprowadziła wiele takich sesji coachingu we Wrocławiu.

W odróżnieniu od coachingu skierowanego do liderów niższego szczebla, Executive Coaching nie koncentruje się na wielu obszarach, ale przeszukuje potencjał klienta celem odnalezienia zasadniczego zasobu – talentu, umiejętności, istotnego dla samorozwoju menedżera. Odkrycie jednego podłoża pozwala na skuteczne działanie w wielu obszarach. Dlatego precyzyjna diagnoza w przypadku Executive Coachingu jest bardzo ważna.

Sesje coachingu dla menedżerów odbywają się w wybranym miejscu we Wrocławiu lub okolicach bądź w gabinecie akredytowanego coacha ICF Moniki Ziobrowskiej, co 1-2 tygodnie.

Coaching zespołowy – sposób pracy z zespołem, w którym coach wspiera zespół w podnoszeniu jego efektywności zadaniowej i relacyjnej, pomaga doprecyzować cele zespołu, określa jego zasoby i ograniczenia, pomaga zbudować wewnętrzną spójność, znaleźć rozwiązania problemów i zdefiniować plan działania. W aspekcie relacyjnym coach pomaga dodatkowo katalizować negatywne emocje, modeluje komunikację i pomaga uczestnikom zespołu zrozumieć, co się w zespole dzieje.

 

Life coaching – skupia się na wzroście jakości życia poprzez koncentrację na planowaniu życia i odnajdywaniu drogi do osiągnięcia postawionych celów. Obejmuje plany życiowe, wizję w życiu, dbałość o siebie, związki, zdrowie i urodę, kreatywność, wolność finansową, organizację, problemy z dziećmi, nastolatkami i studentami, deficyty uwagi, umiejętność organizowania równowagi pomiędzy życiem osobistym i zawodowym. Jest mocno nastawiony na rezultaty i stosowanie skutecznych narzędzi. Sesje life coachingu nie są terapią. Jest on przeznaczony dla osób całkowicie zdrowych.

 zamów biznes coaching z Moniką Ziobrowską

Definicja coachingu w języku biznesowym

Coaching jest metodą budowania wartości menedżera na rynku pracy, ponieważ umożliwia rozwój kompetencji wysoko cenionych w biznesie, tzn. kierowniczych, biznesowych i osobistych – na przykład motywowanie, delegowanie, inicjatywa, orientacja na rezultaty, wyznaczanie i osiąganie celów, zarządzanie czasem, asertywność, konstruktywna krytyka, komunikacja międzyludzka, nawiązywanie i utrzymywanie relacji. Dzięki coachingowi menedżer może lepiej wykorzystać swój potencjał, wzrośnie jego efektywność i pozytywne postrzeganie jego osoby przez współpracowników. Wrocław to świetne miasto dla rozwoju biznesu tym samym dla ludzi sięgających po ambitne cele.

 

Definicja coachingu w języku psychologicznym

Coaching to proces mentalny, który zachodzi w kliencie i jest wzbudzany u klienta przez coacha przy pomocy pytań, stwierdzeń, parafraz i podsumowań ściśle odnoszących się do metodologii (np. ICF). W wyniku tego procesu następuje u klienta poszerzenie percepcji siebie i rzeczywistości o nowe perspektywy i kategorie poznawcze, za pomocą których zmienia się jego myślenie, co z kolei pociąga za sobą zmianę postaw, światopoglądu i reakcji emocjonalnych na pożądane przez klienta. To zaś umożliwia zmianę strategii działania i osiągnięcie wyznaczonego celu. Skorzystanie ze wsparcia dobrego coacha, którego umiejętności potwierdza międzynarodowa akredytacja ICF oraz dyplom psychologa i pedagoga daje perspektywy rozwoju dla każdego mieszkańca Wrocławia i okolic.

 

Definicja coachingu – po ludzku

Coaching składa się z dwóch części – pracy z coachem i pracy samodzielnej. Obie płaszczyzny działania wpływają na zmianę myślenia, nawyków, postaw, obrazu świata na bardziej satysfakcjonujące dla klienta.

Z zewnątrz praca z coachem może wyglądać jak rozmowa, podczas której klient odpowiada na pytania, wyciąga wnioski i wykonuje zadania. Tak naprawdę jest to jednak efektywna i komplementarna forma wsparcia. Proces zorientowany na przyszłość, w czasie którego klient lepiej poznaje siebie, znajduje nowe drogi i pokonuje przeszkody. Dzięki nowej energii i motywacji odnajduje w sobie siłę i chęć do działania. Między sesjami klient kontynuuje swoją pracę samodzielnie, jest to czas na przemyślenia, wdrażanie zmian oraz wykonywanie ustalonych wspólnie z coachem zadań.

Każde spotkanie daje wgląd w siebie, przyzwolenie na zmianę, pozwala zanalizować swoje potrzeby, jest swoistą trampoliną w przyszłość. Spójrz jak rozwija się Wrocław, Ty również możesz być obiektem podziwu.

 coach Monika Ziobrowska

Korzyści z coachingu

Badania Internatinal Coach Federation (ICF) dotyczące wartości coachingu dla kadry menedżerskiej, wskazują że:

Dla 35% badanych coaching to rozwój umiejętności interpersonalnych

Dla 18% rozwój kompetencji menedżerskich

Dla 15% rozwój sprawności biznesowej, merytorycznej, wiarygodności zawodowej

Dla 14% rozwój umiejętności przywódczych

Dla 12% przyspieszenie rozwoju osobistego w tym jasność określenia celów, równowaga między życiem zawodowym i osobistym, świadomość i wiedza o sobie, rozwój wewnętrzny.

 

Coaching:

 • Rozwija kompetencje
 • Poszerza perspektywę
 • Buduje świadomość potencjału klienta
 • Rozwija kreatwność
 • Daje klientowi narzędzia do działania
 • Pomaga nabrać biegłości i pewności w procesie podejmowania decyzji bazującym na uświadomionym systemie wartości
 • Wzmacnia asertywność
 • Wyzwala swobodę działania
 • Uświadamia potrzeby
 • Prowadzi do osiągania celów
 • Zmienia sposób postrzegania rzeczywistości
 • Pozwala uczyć się radzenia sobie z krytyką i porażką
 • Daje wzmocnienie umiejętności koncentracji
 • Jest swoistym treningiem uważności
 • Poprawia efektywność w działaniu
 • Zwiększa proaktywność i zaradność
 • Daje poczucie spełnienia i spokój
 • Pozwala wrócić do stanu równowagi
 • Zwiększa elastyczność myślenia
 • Ułatwia zarządzanie swoimi myślami i emocjami
 • Uruchamia zmiany
 • Wzmacnia umiejętności w budowaniu relacji interpersonalnych
 • Rozwija karierę
 • Pozwala przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu

 

 


Zamówienie Coaching

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Ulica: (wymagane)

  Kod pocztowy: (wymagane)

  Miasto: (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon: (wymagane)

  Fax:

  Nazwa firmy:

  Osoba kontaktowa:

  Proszę o fakturę (wymagane)

  Dane do faktury:

  Uwagi:

  1) Regulamin coachingu i pomocy psychologicznej.

  2. Potwierdzając akceptację regulaminu oświadczam, że zapoznałem się z: "Regulaminem coachingu i pomocy psychologicznej organizowanych przez firmę MIND Monika Ziobrowska" i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu prawidłowej realizacji zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.) przez Firmę MIND Monika Ziobrowska z siedzibą w Smolcu przy ul. Gruszkowej 13, oraz przyjmuję do wiadomości, że mam prawo wglądu do swoich danych, ich poprawienia, zażądania zaprzestania ich przetwarzania oraz usunięcia. Zlecenie usunięcia danych osobowych może odbyć się poprzez wysłanie zlecenia w formie pisemnej na adres siedziby firmy lub droga elektroniczną na adres e-mail: psycholog@ziobrowska.pl Podanie danych jest dobrowolne, ale brak zgody uniemożliwia złożenie zamówienia.

  akredytowany coach ICF Monika ZiobrowskaMind Monika Ziobrowska psycholog coach