Pomoc psychologiczna

zgłoś się na terapię poznawczo-behawioralną

Skuteczna pomoc na wyciągnięcie ręki – spotkaj się z dobrym psychologiemWrocławia

Skorzystanie z pomocy nie oznacza Twojej słabości – wręcz przeciwnie – wskazuje na to, że traktujesz rozwój osobisty i swoje życie na tyle poważnie, że chcesz, aby podążało w wybranym przez Ciebie kierunku. Jestem trenerem rozwoju osobistego, psychologiem oraz pedagogiem w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym. Oferuję konsultacje psychologiczne głównie na terenie Wrocławia, pracę indywidualną lub z parą, a także pomoc w kryzysie zawodowym czy osobistych.

Zaburzenia koncentracji? Depresja, nerwica, osamotnienie? Nie ma problemów nie do rozwiązania.

W swojej pracy szczególny nacisk kładę na relację z drugim człowiekiem, zapewnienie mu poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, zrozumienia i stworzenie przestrzeni do rozmowy o każdym kłopocie. Z pełnym zaangażowaniem koncentruję się na każdym, kto zechciał mi zaufać. Nadrzędną wartością dla mnie to dobro Klientów – ich rozwój osobisty oraz poprawa jakości jego życia. Swoją działalność poddaję superwizji, korzystając z doświadczenia psychologów z Wrocławia zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Psychologicznym. Chętnych przyjmuję w swoim gabinecie, który znajdziecie tuż za lotniskiem w miejscowości Smolec, natomiast sesje grupowe organizuję na ulicy Ukraińskiej 1 we Wrocławiu.

OBSZARY, W KTÓRYCH DZIAŁAM:

Dorośli:

 • zaburzenia koncentracji, stres,
 • rozwój osobisty w zakresie umiejętności bycia z ludźmi (np. wzrost umiejętności rozumienia, odczytywania, wyrażania emocji, zaspokajania swoich potrzeb, kompetencje koncentrujące się na wyrażaniu swoich oczekiwań wobec innych, np.: proszenia, domagania się czegoś lub mówienia “nie”, trudności w radzeniu sobie z emocjami),
 • osamotnienie, brak bliskich związków i relacji z ludźmi (np. kłopot w znalezieniu miłości, przyjaźni, ciągłe rozstania – bycie odtrąconym lub odtrącanie innych),
 • problemy, kryzysy w związkach (np. częste konflikty, strach przed porzuceniem lub zdradą, zazdrość, brak satysfakcji z relacji, niewiara w bycie kochanym, chęć zakończenia związku, bycie niezrozumianym, rozstanie),
 • depresja, objawy depresyjne (np. ciągły smutek, przygnębienie, brak sensu życia, problemy ze snem, niechęć do podejmowania różnych aktywności),
 • nerwice, objawy nerwicowe (napady lęku, paniki, zachowania przymusowe, częste odczuwanie strachu),
 • zaburzenia somatyczne na tle psychicznym (dolegliwości zdrowotne, które nie mają wyraźnej przyczyny medycznej),
 • sytuacje kryzysowe (np. strata bliskiej osoby, ciężkie i przewlekłe choroby, rozwód),
 • częste odczuwanie poczucia winy, wstydu,
 • nieśmiałość, niska samoocena,

 

Dzieci:

 • rozwijanie osobistych umiejętności funkcjonowania w rodzinie oraz grupie rówieśniczej (wyrażanie uczuć, komunikacja, asertywność)
 • trudności szkolne i problemy w szkole (gdy istnieją nieprawidłowe relacje z rówieśnikami i nauczycielami, przemoc, zachowania agresywne, fobia szkolna, odmowa chodzenia do szkoły),
 • kłopoty z koncentracją uwagi,
 • nadpobudliwość psychoruchowa,
 • zaburzenia nerwicowe,
 • zaburzenia rozwoju emocjonalnego i społecznego,
 • trudności związane z sytuacją rodzinną, np. rozwód rodziców, zmiana miejsca zamieszkania, choroba,
 • problemem niskiej samooceny, samotności, nieśmiałości,
 • trudności w radzeniu sobie ze stresem,
 • sprawdzenie i potwierdzenie prawidłowego rozwoju osobistego dziecka.

Swoją pracę wspomagam metodą EEG Biofeedback

Przed podjęciem decyzji o najlepszej formie pomocy dla danej osoby, potrzebna jest diagnoza problemu. Efektem diagnozy psychologicznej jest zrozumienie danego zjawiska, wyjaśnienie jego uwarunkowań, mechanizmów i dynamiki, przewidywanie różnych wariantów możliwego rozwoju zdarzeń w przyszłości, jak również zaplanowanie interwencji psychologicznej a następnie jej monitorowanie oraz ocena efektywności (Stemplewska – Żakowicz, 2011).

Wykonuję diagnozę na potrzeby lekarzy np. psychiatrów, neurologów (zgodnie z ICD – 10).

Posługuję się licencjonowanymi testami psychologicznymi np. MMPI – 2 (Minesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości), legalnie zakupionymi w Pracowni Testów Psychologicznych PTP. Jestem absolwentką szkoleń specjalistycznych z zakresu diagnozy neuropsychologicznej, diagnozy osobowości oraz diagnozy inteligencji  organizowanych przez Uniwersytet SWPS we Wrocławiu  – sprawdź wykaz szkoleń w zakładce  o mnie.


wsparcie i pomoc - zgłoś się do specjalisty

Zamówienie – Pomoc psychologiczna

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Ulica: (wymagane)

  Kod pocztowy: (wymagane)

  Miasto: (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon: (wymagane)

  Fax:

  Nazwa firmy:

  Osoba kontaktowa:

  Proszę o fakturę (wymagane)

  Dane do faktury:

  Uwagi:

  1) Regulamin coachingu i pomocy psychologicznej.

  2. Potwierdzając akceptację regulaminu oświadczam, że zapoznałem się z: "Regulaminem coachingu i pomocy psychologicznej organizowanych przez firmę MIND Monika Ziobrowska" i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu prawidłowej realizacji zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.) przez Firmę MIND Monika Ziobrowska z siedzibą w Smolcu przy ul. Gruszkowej 13, oraz przyjmuję do wiadomości, że mam prawo wglądu do swoich danych, ich poprawienia, zażądania zaprzestania ich przetwarzania oraz usunięcia. Zlecenie usunięcia danych osobowych może odbyć się poprzez wysłanie zlecenia w formie pisemnej na adres siedziby firmy lub droga elektroniczną na adres e-mail: psycholog@ziobrowska.pl Podanie danych jest dobrowolne, ale brak zgody uniemożliwia złożenie zamówienia.