Coaching i Biofeedback

Poznaj metodę EEG-Biofeedback oraz life coaching dla menadżerów z Wrocławia i okolic

Poznaj metodę biofeedback oraz life coaching dla menadżerówCoaching to proces, którego głównym celem jest wzmocnienie klienta oraz wsparcie go w samodzielnym dokonaniu zmiany opartej na własnych odkryciach, wnioskach i zasobach. Jego esencja to cykl uczenia się, samopoznania i w efekcie rozwój, dzięki któremu klient zbliża się do określonych na początku wskaźnikami rezultatów. Wskaźniki podobnie jak odbiornik GPS, pozwalają stale śledzić czy klient podąża w obranym kierunku. Kolejne etapy coachingu to zarówno podróż po wytyczonym szlaku, jak i stałe aktualizowanie owego GPS – u na Wrocław, na obrany wcześniej cel. Czy idziemy w dobrą stronę? Czy mierzymy to, co chcemy mierzyć? Skąd wiemy, że obraliśmy dobre tempo? Czy efekty cząstkowe są takie, jak przewidywaliśmy? W jaki sposób możemy korygować odstępstwa, uczyć się na błędach i wyciągać wnioski, by wracać na obrany szlak i trafić do naszego symbolicznego Wrocławia? (Bennewicz, 2014).

Coaching to specyficzny, integralny system pracy, który pomaga zrozumieć wszystko, co związane jest z człowiekiem i jego relacjami z innymi ludźmi w kontekście życia osobistego i zawodowego.

Coaching jest starannie przemyślaną metodologią wspierania rozwoju człowieka. Wykorzystuje narzędzia, które kształtują postawy liderów i pracowników adekwatnie do ich kompetencji i zasobów.

Nie jesteśmy tak efektywni, jak byśmy tego chcieli. Mimo uczestnictwa w wielu szkoleniach czy udziału w studiach podyplomowych, nie radzimy sobie z intensywnością zmian, zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym. Na dodatek intensywność zmian sprawia, że odczuwamy ciągły stres, za który płacimy własnym zdrowiem. Taki stan rzeczy wynika ze specyficznej konstrukcji programów szkoleniowych, które są nasycone ogromem wiedzy na dany temat z minimalnym zakresem na temat możliwości korzystania ze świeżo dostarczonej wiedzy. Uczestnicy szkoleń różnią się między sobą stopniem zaangażowania, priorytetami oraz zainteresowaniem tematem. Wykorzystując coaching można trafniej zaangażować istniejące zasoby do rozwoju nowych umiejętności.

Proces coachingowy zazwyczaj bardzo przyspiesza wszelkie działania prowadzące do celu. Mówimy, że cel określa kierunek akcji, pojawia się w punkcie startu, efekt natomiast określa rezultaty w kategoriach potrzeb, które klient chciałby widzieć zrealizowane na mecie.

Proponuję wsparcie coachingu metodą EEG-Biofeedback. W całym procesie można wyodrębnić sesje, które będą stanowiły swoisty cykl uczenia się poprzez wzmocnienie klienta oraz wsparcie go w samodzielnym dokonaniu zmiany opartej na wywoływaniu określonej –pożądanej częstotliwości fal mózgowych.

Chcąc aby Twoje życie i kariera nie były zawieszone w próżni z powodu stresu, słabej koncentracji uwagi bądź trudnej komunikacji –  skorzystaj z potężnego narzędzia umożliwiającego trening mózgu, jakim jest EEG-Biofeedback.

Nauczę Cię przy pomocy zaawansowanej technologicznie aparatury umiejętności radzenia sobie ze stresem a także skupienia uwagi. Tym samym nasze sesje coachingowe zyskają „wartość dodaną”.

Coaching i Biofeedback w parze mogą zdziałać zadziwiająco wiele.

Czym jest EEG-Biofeedback?

Biofeedback oznacza biologiczne sprzężenie zwrotne, czyli dostarczanie człowiekowi informacji zwrotnej o jego stanie fizjologicznym w trakcie treningu.

Przedrostek bio to odniesienie do biologii – nauki o życiu i o wszystkich dynamicznych procesach zachodzących w organizmie człowieka. Komórki nerwowe przekazują informacje z mózgu do każdej komórki w ciele, a każdy sygnał z ciała trafia z powrotem do mózgu. EEG-Biofeedback dostarcza danej osobie informacji zwrotnej (ang. feedback) o procesach zachodzących w jej organizmie. Każda zmiana stanu ciała, ma swoje odzwierciedlenie w  reakcjach psychologicznych, a jakakolwiek reakcja psychologiczna wywołuje zmiany fizjologiczne (Greek, Greek & Walters ).

W czasie treningu EEG-Biofeedback osoba zostaje podłączona do aparatury poprzez umieszczenie elektrod na jej głowie, a zestaw urządzeń monitoruje i prezentuje stan psychofizjologiczny człowieka.

To, co widzimy na ekranie komputera jest swoistą wizualizacją aktywności naszych fal mózgowych o różnym zakresie i częstotliwości.  Funkcjonowanie tych fal możemy porównać do pracy biegów w samochodzie.  Tak jak każdy z biegów jest właściwy tylko przy określonej prędkości pojazdu – każda z fal w danych warunkach jest prawidłowa, a w innych może działać zaburzająco na jakąś naszą aktywność i tym samym być niekorzystną. Ucząc się jazdy samochodem dostosowujemy biegi do prędkości odpowiednio szybko i płynnie, zapewniając tym samym prawidłową jazdę. Nasz mózg  dzięki pracy metodą EEG – Biofeedback uczy się równie płynnie i szybko zmieniać częstotliwości fal dostosowując się do wymogów danego zadania.

Określonym pasmom częstotliwości fal mózgowych odpowiadają konkretne stany psychiczne.

Podczas treningu zadaniem klienta jest osiągnąć i utrzymać określony stan umysłu np. koncentracji uwagi lub relaksacji. Pojawiający się na ekranie obraz i dźwięk zmieniają się adekwatnie do tego czy klientowi uda się osiągnąć dany stan na poziomie fizjologicznym czy też nie. W związku z powyższym, jeśli wzrasta aktywność mózgu w pożądanym paśmie częstotliwości fal mózgowych, osoba trenująca otrzymuje nagrodę w postaci rozwijającej się animacji, wykresu graficznego ukazującego progres lub większej ilości punktów w grze wideo. Im częściej klient osiąga pożądany stan psychofizyczny ciała, tym lepiej  zapamiętuje to jego mózg, który tworzy nowe struktury nerwowe uczestniczące w tworzeniu prawidłowej postawy. Oznacza to, że metoda EEG – Biofeedback korzysta z neuroplastyczności naszego umysłu.

Nasza fizjologia ciągle się zmienia w odpowiedzi na myśli i emocje.
W EEG-Biofeedback mierzymy w sposób nieinwazyjny te zmiany, które mogą zdarzyć się poza świadomością, ucząc klienta aby w sposób  świadomy zmieniał wzorzec wytwarzanych fal mózgowych, tak aby mózg pracował wydajniej i szybciej. Ponieważ metoda EEG-Biofeedback opiera się na procesie uczenia się, początkowo treningi odbywają się na materiale zaproponowanym przez terapeutę, gdzie następuje wyuczenie pożądanej reakcji mózgu. Następnie zostaje wprowadzony tzw. „materiał konkretny”, w przypadku treningu koncentracji może to być analiza tekstu, raportów lub materiałów związanych z pracą, natomiast  w przypadku treningu relaksującego może to być wizualizacja przemówienia publicznego lub ekspozycja na nieprzyjemny bodziec – np. dźwięk.

Dla kogo proponowana jest metoda EEG-Biofeedback?

EEG-Biofeedback ze względu na fakt iż jest nieinwazyjnym narzędziem służącym do nauki ma bardzo szerokie zastosowanie zarówno u dzieci jak i u dorosłych. Polecany jako skuteczny sposób poprawy funkcjonowania umysłu u osób zdrowych. Metoda ta jest bardzo popularna wśród zawodowych sportowców oraz menedżerów różnych szczebli.  Regularne sesje biofeedback stosują również piloci, inżynierowie, osoby intensywnie pracujące umysłowo jak np. studenci przed egzaminami.

Kiedy trening EEG-Biofeedback przyniesie najwięcej korzyści:

  • w sytuacji gdy czeka Cię ważne biznesowe wydarzenie, które mocno Cię stresuje – biofeedback pozwoli efektywniej koncentrować uwagę i lepiej radzić sobie ze stresem,
  • w sytuacji gdy widzisz u siebie problemy z koncentracją i pamięcią spowodowane przez stres, niedostateczną ilość snu, przepracowanie czy inny rodzaj zmęczenia,
  • w sytuacji gdy czujesz, że musisz coś zmienić w relacji z pracownikami, ponieważ duża ilość zadań i stres wywołują trudności w komunikacji, drażliwość, obniżenie nastroju i motywacji,
  • w sytuacji gdy czeka Cię „maraton nauki”, czyli zbliża się sesja, niezwykle ważny egzamin, matura czy obrona pracy dyplomowej – regularne treningi usprawniają proces uczenia się,
  • w sytuacji gdy funkcjonujesz w stanie chronicznego stresu– trening pozwoli Ci nauczyć się w jaki sposób najskuteczniej zrelaksować umysł i ciało,
  • w sytuacji gdy doświadczasz stanów lękowych i panicznych,
  • w sytuacji bezsenności i problemów ze snem,
  • w sytuacji problemów zdrowotnych związanych ze stresem jak np. bóle głowy – migreny,
  • w sytuacji gdy odczuwasz gniew, chwiejność emocjonalną i drażliwość.

 

Jeśli odnajdujesz powyżej sytuację, która Ciebie dotyczy, a jesteś mieszkańcem Wrocławia lub okolic, zgłoś się na trening metodą EEG-Biofeedback do mojego gabinetu.

Jak długo trwa trening?

Ze względu na fakt, iż metoda ta opiera się na procesie uczenia, nie wystarczy jeden trening. Zakłada się, że dla osoby nie doświadczającej poważnych problemów z koncentracją, ale chcącej poprawić swoją efektywność w pracy zalecane jest 10 treningów – nie częściej niż 3 razy w tygodniu i nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu. W przypadku np. ADHD do uzyskania poprawy potrzeba co najmniej 20 sesji treningowych, a pełny cykl powinien trwać 40-50 sesji. Pojedyncza sesja trwa 30-45 minut.

EEG-Biofeedback, jako metoda trenowania kondycji mózgu, nie ma skutków ubocznych. Jedynym problemem może być brak oczekiwanych rezultatów. Przyczyna może tkwić w zbyt małej liczbie treningów i ewentualne w zbyt dużych oczekiwaniach redukcji w stosunku do zaistniałego problemu. Każda liczba treningów ma pozytywny wpływ na ludzki organizm. Zakłada się, że im więcej treningów tym jest więcej zmian i są one trwalsze. Znaczenie ma też dokładne określenie obszarów i stopnia trudności.

Analogicznie do ćwiczeń sportowców – odpowiedni dobór ćwiczeń przez trenera istotnie wpływa na osiągnięcie pozytywnych wyników przez jego podopiecznych.

Co wskazuje na skuteczność treningu sportowca? Sukcesy w zawodach, czy może różnica między stanem wyjściowym danego zawodnika a jego stanem końcowym? W ten sam sposób określamy skuteczność treningu metodą EEG – biofeedback. Jeśli widzimy, że osoba nie potrafi się skoncentrować na wykonywaniu zadania dłużej niż przez 5 minut, to za sukces uznamy, gdy zacznie się skupiać na 10 minut. To wcale nie przeszkadza dążyć do tego aby stan koncentracji można było utrzymywać przez kilka godzin. Każda poprawa stanu pierwotnego jest dowodem na skuteczność działania metody treningowej.

Do istotnych zalet tej terapii można zaliczyć wpływ  jej stosowania na rozwój kreatywności, poprawę organizacji pracy, ułatwienie przyswajania wiedzy oraz wzmocnienie umiejętności podejmowania optymalnych decyzji przy równoczesnym wewnętrznym wyciszeniu i relaksacji.

EEG – Biofeedback to nie „hocus-pokus” ani antidotum na wszystko. To skuteczne narzędzie, którego działanie potwierdza wiele badań naukowych wskazujących, że stosowanie metody może prowadzić do większej lub mniejszej poprawy jakości funkcjonowania organizmu.

Zatem skoro dbamy o nasze ciało zdrowo się odżywiając i ćwicząc mięśnie, zadbajmy również o kondycję naszego umysłu, który ćwiczony zapewni nam dłuższe życie bez chorób neurodegeneracyjnych.

Łącząc pracę metodą EEG-Biofeedback z coachingiem dla menedżerów możemy uzyskać niezwykle efektywne rezultaty. Efekty tej pracy są mierzalne i widoczne. W obszarze wsparcia rozwoju osobistego poprzez life coaching i biofeedback jesteśmy w stanie zaobserwować wyraźną poprawę funkcjonowania w codziennym życiu klienta.

Coaching i Biofeedback realizowane są w formie sesji prowadzonych w moim gabinecie niedaleko Wrocławia, w miejscowości Smolec oraz we Wrocławiu i okolicach w miejscu wskazanym przez klienta. Sesje zespołowe coachingu dla menedżerów prowadzę pod adresem: ul Ukraińska 1, Wrocław.