Monika Ziobrowska – polecany coach i dobry psycholog
z Wrocławia

Jestem dobrym i wykwalifikowanym psychologiem oraz pedagogiem, akredytowanym przez międzynarodową organizację ICF, coachem na poziomie ACC, trenerem rozwoju osobistego, oraz specjalistą w zakresie zarządzania kadrami, prawa pracy i bhp. Jestem wpisana na listę biegłych sądowych w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. Moja dynamicznie rozwijająca się firma specjalizuje się w usługach szkoleniowych, coachingu biznesowym wspieranym metodą biofeedback, life coachingu oraz pomocy psychologicznej. Posiadam wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.02/00163/2016.

Umów się na coaching zespołowy ze specjalistą

umów się na coaching zespołowy ze specjalistą

Moje doświadczenie opiera się na nieustannie kontynuowanej edukacji popartej wieloma sukcesami zawodowymi. Obecnie jestem w trakcie pracy nad doktoratem w obszarze psychologii zarządzania. Jestem absolwentką psychologii na SWPS, pedagogiki na Uniwersytecie Wrocławskim, a także trzech kierunków studiów podyplomowych: zarządzanie kadrami w nowoczesnej firmie na Akademii Ekonomicznej, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych na Uniwersytecie Wrocławskim oraz zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie w Wyższej Szkole Handlowej. Ukończyłam również wiele szkoleń specjalistycznych m.in. terapii biofeedback oraz szkołę terapii w nurcie poznawczo – behawioralnym.

 

Business coaching – umów się na sesję w gabinecie we Wrocławiu

Business coaching - umów się na sesję w gabinecie

Jako dobry coach dbam, by moje usługi spotkały się z uznaniem i zadowoleniem środowiska biznesowego oraz przyniosły wymierne efekty w kontaktach i relacjach z klientami. Wiem jak umiejętnie i skutecznie motywować pracowników, a także jak prowadzić szkolenia z technik sprzedaży. Rozwojem osobistym i zawodowym zajmuję się od 17 lat, świadcząc usługi na terenie Wrocławia. Zrealizowałam wiele projektów szkoleniowych i doradczych, a także w zakresie coachingu dla biznesu (w tym m.in. dla menedżerów) w różnorodnych urzędach, instytucjach i firmach z obszarów: finansowych, usługowych, administracyjnych, produkcyjnych i edukacyjnych m.in. dla Sądów, Wojska Polskiego, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu, Najwyższej Izby Kontroli we Wrocławiu, Izby Celnej, Banku Zachodniego WBK, Banku Polskiej Spółdzielczości, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Urzędu Miasta Wrocławia, Powiatowych Urzędów Pracy, Starostwa Powiatowego w Krotoszynie, Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Towarzystwa Ubezpieczeniowego PKO, Towarzystwa Wiedzy Powszechnej – oddział Wrocław, firm: Bekpol, Neurosoft, Termookna, Adako, Impel, Viessmann, Ceramika Design, Meble Polonia i innych.

Proponuję coaching jako proces rozwojowy oparty na partnerskiej relacji, w której klient wspólnie ze mną pracuje nad wyznaczonym celem. Wspieram ten proces nie tylko swoimi umiejętnościami jako dobry coach z Wrocławia ale także rozległą wiedzą w różnych dziedzinach zarówno „miękkich” jak psychologia czy pedagogika i „twardych” jak zarządzanie, prawo pracy czy bhp. Dzielę się doświadczeniem zawodowym zdobytym w pracy etatowej dla Banku Zachodniego WBK, firmy NeoNet czy Carefour oraz doświadczeniem biznesowym  zdobytym podczas wielu lat realizacji projektów doskonalenia zawodowego dla różnych podmiotów. Dodatkowo włączam w proces coachingowy metodę biofeedback, niezwykle skuteczną w dążeniu do wzmocnienia koncentracji uwagi bądź radzenia sobie ze stresem. Jestem Business & Life Coachem pracującym w oparciu o kodeks etyczny oraz standardy International Coaching Federation.

umów się na sesję ze specjalistą od biofeedback

W proponowanych szkoleniach, będąc w zgodzie z nowoczesnymi trendami w dydaktyce dorosłych stosuję metodę czynnego wytwarzania wiedzy przez badawczo – odkrywczą aktywność osób uczestniczących.

Każde szkolenie to intensywny warsztat zadaniowy, projektowanie interakcji, studia przypadku, testy do opracowania, gry z fabułą oraz dyskusje. Wszystkie wiadomości podawane uczestnikom są weryfikowane w działaniu integrującym wiedzę z doświadczeniem dobrego coacha.

 

coach ICF Monika ZiobrowskaJako psycholog, w trakcie kształcenia  psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo – behawioralnym, zajmuję się również udzielaniem pomocy psychologicznej. Pracuję głównie z osobami dorosłymi, które chcą zmienić na lepsze swoje życie, uwolnić się od trzymających je ograniczeń, złych nawyków i destrukcyjnych przyzwyczajeń. Daję narzędzia i wsparcie ludziom, którzy chcą kierować swoim życiem i być niezależni. Problemy w których pomagam: rozwój osobisty w zakresie umiejętności bycia z ludźmi, częste odczuwanie poczucia winy, wstyduosamotnienie,  kryzysy w związkach,  nieśmiałość, niska samoocena, brak bliskich związków i relacji z ludźmi, depresja, nerwice, lęki, fobie, zaburzenia traumatyczne, wybuchy emocjonalne, brak celu w życiu, polepszenie jakości życia.

Wrocław to moje rodzinne miasto, do którego zapraszam wszystkich chętnych na sesje z dobrym coachem.

 

 

  akredytowany coach ICF Monika ZiobrowskaMind Monika Ziobrowska psycholog coach