Dostępna oferta szkoleń – postaw na rozwój osobisty
ze specjalistami z Wrocławia

zamów szkolenie dla swojego zespołu

Obszary coachingu:

Szkolenia z technik sprzedaży i negocjacji, zarządzanie zasobami ludzkimi oraz umiejętności kierownicze, szkolenia dla menedżerów – treningi kierownicze, obsługa Klienta, relacje z trudnym Klientem, komunikacja interpersonalna, radzenie sobie ze stresem, BHP, wartościowanie stanowisk, prawo pracy i prawo socjalne.

Metody i formy:

Zgodnie z nowoczesnymi trendami w dydaktyce dorosłych w szkoleniach stosowana jest metoda nauczania problemowego czyli czynnego wytwarzania wiedzy przez badawczo-odkrywczą aktywność uczestników. Jeśli szukasz zajęć prowadzonych przez doświadczonego, dobrego coachaWrocławia, serdecznie zapraszamy. Możesz je wykorzystać dla siebie lub w formie prezentu dla pracowników, gwarantującego im wzrost kompetencji.

Każde szkolenie to intensywny trening zadaniowy i ćwiczenia indywidualne obejmujące projektowanie interakcji, studia przypadku, kwestionariusze do opracowania, dyskusje, gry z fabułą. Wszystkie wiadomości podawane osobom uczestniczącym są sprawdzane w działaniu integrującym wiedzę z doświadczeniem. Polecane są w formie coachingu dla menedżerów, a także pozostałego grona zatrudnionych.

Przygotowane zadania i ćwiczenia pomagają uczestnikom w:

wypracowaniu skuteczniejszych form współpracy, stworzeniu właściwych struktur komunikacyjnych, wykształceniu umiejętności sprostania pojawiającym się przeszkodom, wzmocnieniu motywowania pracowników.

Szkolenia dla menedżerów są szczególną formą doskonalenia zawodowego. Dotyczą osób, które często mają rozległą wiedzę i doświadczenie zawodowe. Istotnym jest zatem, aby propozycje trenera rozwoju osobistego dla menedżera były na wysokim poziomie, charakteryzowały się elastycznością oraz dostosowaniem do indywidualnych potrzeb. Osoba prowadząca – coach – musi wyróżniać się czymś szczególnym. Wrocław jest nasycony firmami szkoleniowymi, jednak niewiele z nich oferuje fachowe wsparcie osoby będącej jednocześnie trenerem personalnym, dobrym psychologiem, pedagogiem oraz specjalistą prawa pracy i BHP.

Łączenie tematyki “twardej” i “miękkiej”, a także teorii z praktyką zapewnia wyjątkowy poziom coachingu dla menedżerów Moniki Ziobrowskiej organizowanych we Wrocławiu oraz w całej Polsce. Tego typu treningi mogą być świetnym prezentem dla pracownika.

Koszt szkoleń obejmuje:

przeprowadzenie szkolenia, materiały dydaktyczne dla uczestników, wykorzystanie licencji testów psychologicznych, autorskie materiały wykorzystane w ćwiczeniach, dyplomy uczestnictwa .oraz dojazd wykładowcy w obrębie miasta Wrocław.

Zleceniodawca ponosi koszty pobytu trenera w ośrodku szkoleniowym oraz zapewnia salę wykładową.

Szkolenia otwarte odbywają się pod adresem: ul Ukraińska 1, Wrocław.

Poniżej przedstawiam ramowe programy proponowanych przeze mnie szkoleń. Istnieje możliwość dowolnego łączenia tematów z różnych programów szkoleniowych. Na życzenie przesyłam szczegółowe konspekty zajęć.

 

Szkolenia menedżerskie:

COACHING DLA OSÓB KIERUJĄCYCH      

SPOSOBY PROWADZENIA ROZMÓW OCENIAJĄCYCH

WYPALENIE ZAWODOWE I MOTYWACJA

TRENING UMIEJĘTNOŚCI KIEROWNICZYCH

EFEKTYWNE TECHNIKI REDUKCJI ORAZ KONTROLI STRESU – SZTUKA ZARZĄDZANIA EMOCJAMI

MENADŻER – COACH

WARSZTATY – BUDOWANIE ZESPOŁU

 

Szkolenia dla pracowników:

KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA I ZEWNĘTRZNA

OBSŁUGA SEKRETARIATU

PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA

OBSŁUGA TRUDNYCH KLIENTÓW, W TYM SZTUKA KOMUNIKOWANIA SIĘ I RADZENIE SOBIE ZE STRESEM.

SKUTECZNY PREZENTER

WARSZTATY – BUDOWANIE ZESPOŁU

EFEKTYWNE TECHNIKI REDUKCJI ORAZ KONTROLI STRESU – SZTUKA ZARZĄDZANIA EMOCJAMI

 

Szkolenia dla handlowców:

WYBRANE TECHNIKI SPRZEDAŻY I NEGOCJACJI

PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA

OBSŁUGA TRUDNYCH KLIENTÓW, W TYM SZTUKA KOMUNIKOWANIA SIĘ I RADZENIE SOBIE ZE STRESEM.

SKUTECZNY PREZENTER

WARSZTATY – BUDOWANIE ZESPOŁU

TECHNIKI PROFESJONALNEJ SPRZEDAŻY

 

 Inne:

SZKOLENIE Z ZAKRESU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA OSÓB ZAKŁADAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

TRENING TRENERÓW

SZKOLENIA BHP

PRAWO PRACY I PRAWO SOCJALNE